Контакти

Адрес: 9128 с. Добри дол,община Варна            Телефон за връзка: 0878188277, 088 997 3668 E-mail: ecodobridol@gmail.com
Телефон: 0878 188 277
E-mail: ecodobridol@gmail.com
 
 
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d55451.554436301434!2d27.69179322663294!3d43.076907510749734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40a44b98738d9e4b%3A0xe79eefba8c90f91!2z0JXQutC-INC60L7QvNC_0LvQtdC60YEg0JTQvtCx0YDQuCDQlNC-0Ls!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1589132270330!5m2!1sbg!2sbg" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
#gmap_canvas img {max-width: none! important; background: none! important} функция init_map () {var myOptions = {zoom: 16, center: new google.maps.LatLng (43.0751203,27.7543816), mapTypeId: google.maps .MapTypeId.HYBRID}; map = new google.maps.Map (document.getElementById ('gmap_canvas'), myOptions); marker = new google.maps.Marker ({map: map, position: new google.maps.LatLng ( 43.0751203,27.7543816)}); infowindow = new google.maps.InfoWindow ({content: ' Еко комплекс "Добри дол"
Добри Дол, Варна
'}); google.maps.event.addListener (маркер, 'щракване', функция ( ) {infowindow.open (карта, маркер);}); infowindow.open (карта, маркер);} google.maps.event.addDomListener (прозорец, 'зареди', init_map); Адрес: 9128 с. Добри дол, община Варна 0878 188 277 info@eco-dobridol.com www.eco-dobridol.com