За околността

Добри дол е село в Североизточна България. То се намира в община Аврен, област Варна и е на около 6 км от село Садово. Старото му име е Деде-кьой.

Първите години след освобождението започват да се заселват първите български семейства, заселници основно от Беломорска Тракия и Източна Стара планина.

Селото е разположено близо до Варна, но е в чиста и спокойна местност с хобава природа и чист въздух.